Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN
Media

Genrebild

Förmålsbenämning Genrebild
Föremålsnummer 3636_SKO
ID‑nummer B2573030-1403-4FC8-B7B8-6BA86FE9B13D
Licens
Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd. Creative Commons Public Domain Mark PDM