Foto: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Hängbryne, Bryne, Bryne, Ring

Förmålsbenämning Hängbryne, Bryne, Bryne, Ring
Föremålsnummer 614635_HST
ID‑nummer B4873456-9521-4022-A634-D58674B2DABA
Fotograf Hildebrand, Gabriel
Fotodatum 2015-12-07
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet