Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Sigillstamp

Förmålsbenämning Sigillstamp
Föremålsnummer 2623_LRK
ID‑nummer B6276A4E-42B0-433E-BC9A-3B38FE2C7176
Alternativt ID E 2187
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigillstamp_för_Karl_XIII_av_Sverige_(1748-1818)_som_hertig_av_Södermanland_1789-1809_-_Livrustkammaren_-_10902.tif
Museum Livrustkammaren