Foto: Nyhus, Olav, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Sabel

Sabel, kavalleriofficer, LRK 10983

Förmålsbenämning Sabel
Föremålsnummer 10983_LRK
ID‑nummer BE1BB4D4-1291-40FC-8175-7CCECFF55AA6
Alternativt ID DIG 6188
Nyckelord Sabel, Kavalleriofficer, Fäste, Föremålsbild
Fotograf Nyhus, Olav
Fotodatum 2008
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sabel,_kavalleriofficer_-_Livrustkammaren_-_33891.tif
Museum Livrustkammaren