Foto: Myrin, Ola, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN

Vridlåsnyckel, Nyckel, Nyckel

Förmålsbenämning Vridlåsnyckel, Nyckel, Nyckel
Föremålsnummer 561006_HST
ID‑nummer BE67AEF6-2A38-4F95-AD85-41AA8F16D319
Alternativt ID DIG 49997
Nyckelord Vikingarnas värld, Nyckel, Vikingatiden
Fotograf Myrin, Ola
Fotodatum 2019-06-25
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Statens historiska museum