Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Frack

frack - LRK 14146, baksida

Förmålsbenämning Frack
Föremålsnummer 14146_LRK
ID‑nummer BEB96C2F-A9AA-4065-8900-2A01EAE88532
Alternativt ID F 6111
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren