Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Hjullåsstudsare

hjullåsstudsare - LRK 3392,3393,5656

Förmålsbenämning Hjullåsstudsare
Föremålsnummer 3392_LRK
ID‑nummer BF0AD437-8061-49B5-B260-276B405602CA
Alternativt ID F 1697
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 1971-01-01
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren