Upphov: Kalmö, Ulf, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Bly

reservbly LRK 16084

Förmålsbenämning
Bly
Föremålsnummer
ID‑nummer
C1950584-7863-4625-977B-2FBF86786765
Alternativt ID
N 10603
Fotograf
Kalmö, Ulf
Fotodatum
  • 2006-08-28
  • 2006-08-28
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum
Livrustkammaren