Foto: Kalmö, Ulf, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Bly

reservbly LRK 16084

Förmålsbenämning Bly
Föremålsnummer 16084_LRK
ID‑nummer C1950584-7863-4625-977B-2FBF86786765
Alternativt ID N 10603
Fotograf Kalmö, Ulf
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren