Foto: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Facetterad pärla, Pärla

Förmålsbenämning Facetterad pärla, Pärla
Föremålsnummer 449095_HST
ID‑nummer C27B6E6F-A467-436D-9A7F-07E70560F94F
Fotograf Faith-Ell, Harald
Fotodatum 2010-05-10
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet