Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Hornkrona

Baksidan

Förmålsbenämning Hornkrona
Föremålsnummer 11658_LRK
ID‑nummer C506698F-7A5F-4C29-B56B-7E4D0C9FB8D6
Alternativt ID DOK 01892
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 2004
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren