Media

Rakkniv

Rakkniv från Karl XIV Johans balsamering den 10 april 1844.

Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Förmålsbenämning
Rakkniv
Föremålsnummer
ID‑nummer
C5CBAB04-9AFC-4726-B417-04184414C065
Alternativt ID
DIG 16131
Nyckelord
  • Föremålsbild
  • Datum
  • 1840-tal
  • Minne
Fotograf
Mohr, Jens
Fotodatum
2015
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons
Museum
Livrustkammaren