Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Urnyckel

Förmålsbenämning Urnyckel
Föremålsnummer 1084_LRK
ID‑nummer CF648075-B5BF-4D76-8DA5-50DD3175E00B
Alternativt ID B 12272
Fotodatum 1952-01-01
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fickur,_J_&_L_Leumas,_London,_ca_1809_-_Livrustkammaren_-_18636.tif
Museum Livrustkammaren