Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Kruthorn

kruthorn - LRK 7140

Förmålsbenämning Kruthorn
Föremålsnummer 7140_LRK
ID‑nummer D0C265D1-A9A8-4408-8DC3-EB316E27928B
Alternativt ID F 10921
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren