Foto: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Svärdsklinga

värjklinga - LRK 5781

Förmålsbenämning Svärdsklinga
Föremålsnummer 5781_LRK
ID‑nummer D1DC62C5-2B39-4666-B1CC-FEAB66BD4B30
Alternativt ID N 27607
Fotograf Drejholt, Nils
Fotodatum 2006-02-16
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren