Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

slädtyg

slädtyg - LRK 4455

Förmålsbenämning slädtyg
Föremålsnummer 4455_LRK
ID‑nummer D7B6C34C-BCDB-4471-BB0B-C6AC39C38F33
Alternativt ID F 1603
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren