Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Sadel

revolutionsföremål 1772 - LRK 11865, 22752, 31317-31318

Förmålsbenämning Sadel
Föremålsnummer 11865_LRK
ID‑nummer D996EF2A-53C0-4808-B330-024C2E094D09
Alternativt ID T 8527
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Revolutionsföremål_1772_-_Livrustkammaren_-_5015.tif
Museum Livrustkammaren