Foto: Asp, Yliali, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Vindflöjel, Flöjel, Vindflöjel

16023:. Söderala,Söderala kyrka,Raä .Flöjel,,Ej angivet,YJäå

Förmålsbenämning Vindflöjel, Flöjel, Vindflöjel
Föremålsnummer 106752_HST
ID‑nummer E0444735-D670-4773-9A3C-7FF20F392DA2
Fotograf Asp, Yliali
Fotodatum 2001-05-23
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet