Foto: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Fragment

Detalj

Förmålsbenämning Fragment
Föremålsnummer 616386_HST
ID‑nummer E591578F-9A56-466A-AD68-E511DD602A4C
Fotograf Anställd vid SHM
Fotodatum 2013-03-06
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet