Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Flintlåswenderpistol

lås flintlåswenderpistol - LRK 11680

Förmålsbenämning Flintlåswenderpistol
Föremålsnummer 11680_LRK
ID‑nummer E59C1EE7-3889-41B7-8F92-B418AFAC96D2
Alternativt ID F 2473
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 1972-08-01
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren