Foto: Okänd, Historiska museet/SHM (CC BY-NC-ND 2.5) Du får dela, men inte bearbeta, verket för alla ändamål som inte är kommersiella så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Pärla

Förmålsbenämning Pärla
Föremålsnummer 471246_HST
ID‑nummer EA91C798-6016-4EBF-AFE9-8C08CDA04AA6
Fotograf Okänd
Fotodatum 2010-09-15
Licens
Du får dela, men inte bearbeta, verket för alla ändamål som inte är kommersiella så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige CC BY-NC-ND 2.5
Museum Historiska museet