Foto: Myrin, Ola, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN

Fingerring, Fingerring

Förmålsbenämning Fingerring, Fingerring
Föremålsnummer 107028_HST
ID‑nummer ECBB2B42-340E-4FB8-AF35-FF1ED3227854
Alternativt ID DIG 49525
Nyckelord Vikingarnas värld, Vikingatiden
Fotograf Myrin, Ola
Fotodatum 2019-03-30
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Statens historiska museum