Foto: Kalmö, Ulf, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN

Rustning

plåtelivjacka LRK 22285

Förmålsbenämning Rustning
Föremålsnummer 22285_LRK
ID‑nummer F1600136-87D8-4851-BCA8-9B4B4B0009A4
Alternativt ID N 10625
Fotograf Kalmö, Ulf
Fotodatum 2006-09-06, 2006-09-06
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren