Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

F6C4F3FA-44A0-4800-91F1-5460C83DC9C2

ID‑nummer F6C4F3FA-44A0-4800-91F1-5460C83DC9C2
Alternativt ID B 4276
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fredrikshamnsmedaljen_av_silver_för_underofficerare,_11.e_storleken,_Sverige_1790_-_Livrustkammaren_-_52078.tif
Museum Livrustkammaren