Foto: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Bandformigt föremål, Föremål

Förmålsbenämning Bandformigt föremål, Föremål
Föremålsnummer 449085_HST
ID‑nummer FB98189C-5D10-4508-82C4-8045E5E3A061
Fotograf Faith-Ell, Harald
Fotodatum 2010-05-10
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet