Foto: Olsson, Andreas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Sköld

Förmålsbenämning Sköld
Föremålsnummer 2885_LRK
ID‑nummer b5f73688-d04b-4b42-9a6c-1d853347f292
Fotograf Olsson, Andreas
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0