Foto: Wendt, Antje, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

bultlåsnyckel/järnfragment, nyckel/järnfragment

Förmålsbenämning bultlåsnyckel/järnfragment, nyckel/järnfragment
Föremålsnummer 480353_HST
ID‑nummer d8bbc659-210d-4555-a532-46e49b0a1726
Fotograf Wendt, Antje
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0