Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Grevinnan Lewenhaupt, f. Wirsen, Överhovmästarinna hos H. M. Drottningen.

Tjugo visitkort från Grevinnan Augusta Lewenhaupt, f. Wirsen, Överhovmästarinna hos H. M. Drottningen. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i nedre vänstra hörnet.Tredje kortet daterat 1914 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1915. Femte kortet daterat 1916, vikt i nedre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i nedre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1918 samt sorgkant, vikt i nedre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1920, vikt i övre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 1921, vikt i nedre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 1921. Tolfte kortet daterat 1922, vikt i nedre vänstra hörnet. Trettonde kortet daterat 1923. Fjortonde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat 1928, vikt i nedre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1929. Handskrift ".....". Tjugonde kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1930

1914 - 1930

Tidigare ägare Lewenhaupt, f. Wirsen, Augusta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.527._HWY