Föremål

Länkar från Serafimerordens kedja, 4 st.

Två länkar i form av serafhuvuden, två i form av patriarkkors av förgyllt silver samt förgylld koppar och ljusblå emalj. Den ena serafen förefaller att vara av koppar, den andra av silver, kopparserafen ej ursrprungligen samhörande med övriga länkar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenskedja
Kategori Ordenskedjor
Storlek Längd 250 mm, Bredd 67 mm, Vikt 161.8 g
Antal 4
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1785_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:415:a