Föremål

Kurtze Ehren Bedienung, dem...Graffen und Herrn, Hn. Carl Gustav Wrangeln...An Tage dero geschehen Hoch Gräfl. Leich-Beerdigung, war der 1 dDecembr. Anno 1680 von M. Christoph Haltsen,...Felt-Hoff-Guarnison Prediger. Stockholm gedruckt bey J.G.Eberdt

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok, Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1680 – 1689 (1681)
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Eberdt, Johann Georg (Tryckare), Haltsen, Christoph (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111076_SKOBOK