Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Namnstämpel

Rektangulär klots, på vars undersida skuret WILHELM HEINRICH (HENRIK) KEMPES namnteckning (avtryck, se Planschverket); snittet på ändträ. Skaft av björk, polerat, nedre delen tjock, avlång, med rundade hörn, den övre i form av en liggande avlång knopp på kälformig kort hals. Klotsen infälld i skaftets undersida. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Namnstämpel
Kategori
 • Stämplar
 • 02. II Kontorets inventarier
Material
 • Björk
 • Buxbom
Storlek
 • Bredd 2.2 cm (klots)
 • Bredd 4.5 cm (skaft)
 • Höjd 8.5 cm (skaft)
 • Längd 9.2 cm (klots)
 • Höjd 9.4 cm
Teknik
 • Skärning
 • polerat
Föremålsnummer II:IV:B.o.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
NAMNSTÄMPEL.
Text
Af buxbom, med träskaft. Rektangulär klots, å hvars undersida skuret Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempes namnteckning (aftryck, se Planschverket); snittet på ändträ. Skaft af björk, poleradt, nedre delen tjock, aflång, med rundade hörn, den öfre i form af en liggande aflång knopp på kälformig kort hals. Klotsen infalld i skaftets undersida. Höjd: 9.4 cm. Klots, längd: 9.2 cm.; bredd: 2.2 cm. Skaft, höjd: 8.5 t:m.; längd: 11.4 cm.; bredd: 4.5 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921.