Föremål

Serafimermedaljen / Skytteförbundets överstyrelses silvermedalj

Krönt silvermedalj. Åtsida: Gustav V, bröstbild, profil h, generalsuniform, omskrift: "GUSTAF V SVERIGES KONUNG". Frånsida: jägare med bössa och svensk fana stående i skogsbryn, omskrift t.h: "SKYTTEFÖRBUNDETS ÖVERSTYRELSE", graverad text: "TILL // F. BERNADOTTE AF WISBORG // FÖR FÖRTJÄNSTER // OM DET FRIVILLIGA // SKYTTEVÄSENDET // 1940". Stämplar på kanten nertill: S&Co, S:t Erik, tre kronor, S, 08 (Sporrong & Co, Stockholm 1940). Igenom kronans äpple draget ring, däri fäst band.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Höjd 51 mm, Diameter 36 mm, Vikt 20 mm
Antal 1
Datering 1875
Tillverkare Sporrong & Co (Tillverkare), Skytteförbundets överstyrelse (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Bernadotte f. Manville, Estelle, Ägare: Bernadotte af Wisborg, Folke
Avbildad Gustaf V av Sverige
Inskription Dekor: Gustaf V, bröstbild, profil h, generalsuniform
Föremålsnummer 677_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:87:a