Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

visitkort från Mr et Mme van der Does de Willebois.

Ett visitkort från Mr et Mme van der Does de Willebois, vikt i nedre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Does de Willebois
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.233._HWY