Föremål

Visitkort från smidesverkmästare August Alsterberg

Ett visitkort från smidesverkmästare August Alsterberg, inget datum (sannolikt 1921), det står på baksidan med handskrift "Med djupaste deltagande".

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1921
Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.15._HWY