Föremål

Rättfärdighet i rättsskipning

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Rättfärdighet i rättsskipning
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1903
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.01._HWY