Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Måttstock av buxbom.

Måttstock av buxbom. Ledad på mitten. I ena änden finns ett infällbart mässingsben. Märkt på ena sidan: "GAMLA", på den andra sidan: "NYA" (tum). Stämplad: "STOCKHOLM".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Tumstock
Kategori Mätinstrument
Material Buxbom, Mässing
Storlek Längd 595 mm
Antal 1
Inskription Signatur/Påskrift: STOCKHOLM
Föremålsnummer 3788_SKO