Föremål

00E1CD84-73FD-4CBA-A00E-7E5368D1D6F8

Museum Livrustkammaren
Antal 1
Föremålsnummer 11261_LRK