Föremål

Brev inkommande

1871:2 B - Brev inkommande: G-M

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1871
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.08._HWY