Föremål

Ben

Graven uppdelad i två påsar.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Material
Ben bränt
Storlek
Vikt 595 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
412789_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1944
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare