Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Orvar Karlbeck.

Två visitkort från Orvar Karlbeck. Första kortet daterat 1929. Andra kortet daterat 1930, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "Med vördsamt tack för den angenäma middagen".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1929 – 1930

1929 - 1930

Tidigare ägare Karlbeck, Orvar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.456._HWY