Föremål

Fakturor, Bolagshandlingar, Kuvert, Bolagskontrakt, Protokollutdrag, Uppsägning av burskap, Skifteshandling, Fullmakt, Förteckning över torp, Konkurskallelser, Bevakningshandlingar, Beskrivning på Ljusne Werken, Koncept till tidningsartikel, Kontrakt, Konkurshandlingar

Affärshandlingar Supplement (Diverse) vol. 14 D - M II - Dala-Helsinglands Järnvägsaktiebolag - Fakturor 1866 - Firma Wilh. H. Kempe Bolagskontrakt 1883 och 1904 Utdrag av protokoll 1883 Uppsägning av burskap 1883 Skifteshandling 1908 Fullmakt 1908 - Firma Tydén & Kempes upplösning - Fullmakt vid bolagsstämman med Aktiebolaget Automatgevär (kopia) 1900 - Förteckning å Voxna Bruks rotaretorp och deras ombyggande - Konkurskallelser och bevakningshandlingar - Kuvert med Wilh. H. Kempe i blått tryck - Ljusne-Voxna Aktiebolag Beskrivning på Ljusneverken Koncept till tidningsartikel Kontrakt Tennäs skog - Maass´ konkurs med förteckning Ackordslista I-IV 1867 Avhandling mellan Wilh. H. Kempe och Philipp Maass 14 juni 1866 Bevakningshandlingar i 1866 års konkurs Brev Fullmakter Förteckning över Herr Wilh. Kempe lämnade förlagsartiklar och möbler Förteckning över tillgångar och skulder Hyreskontrakt Nedanstående handlingar återfinns i volym 15 Räkningar överlåtna på Wilh. H. Kempe Stockholms Rådsuvurätts och Överståthållare Ämbetes handlingar Tableau och sammandrag av bokhandlande Ph. Maass' skulder jämte ackordsuträkning Verifikationer - Mottagningskvitton från banker (kopior) 1901, 1902 och 1905 - Målet mellan J. B. Kempe och L. Hellzén & Co.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1883 – 1908

1883-1908

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.14._HWY