Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Kabinettskammarherre Weidenhielm, Överstelöjtnant i Kungl. Svea livgardes reserv

Tio visitkort från Överstelöjtnant Kabinettskammarherre Ernst Gustaf Weidenhielm. Första kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 5 A. Handskrift "....". Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919-20, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921

1915 - 1921

Tidigare ägare Weidenhielm, Ernst Gustaf
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.959._HWY