Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från generalkonsul Fredrik Adelborg

Två visitkort från generalkonsul Fredrik Adelborg. Båda daterade 1916, vikt i övre högra hörnet, står på nedre vänstra hörnet "Federated Malay State", otydlig handskrift i nedre högra hörnet, möjligen "Fredrikshofsgatan".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916
Tidigare ägare Ägare: Adelborg, Fredrik
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.06._HWY