Föremål

Elektrische Beleuchtung und Kraft-Uebertragung

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Föremålsnummer
LXIII:II:P.a.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Siemens & Halske.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Elektrische Beleuchtung und Kraft-Ueber-tragung. [Illustrationer i autotypi och foto-typi.] Berlin, Otto von Holten. Kunst- und Buchdruckerei. [2], XIII, 206 sid. 1 vol. 4:0. Band (halft tyg-). Originalpärm. Pärm af papp, öfverklädd med svart papper. Dekor i guldtryck. Å frampärmen en elektrisk maskin. Rygg och hörn af brun pressad klot. Dekor i guldtryck. Längs innerkan-tema på pärmen linjer med en lilja på midten. Snitt marmorerad i blått och ljus-rödt, s. k. »rullsnitt». Försättsblad af hvitt papper med brun bladdekor mot ljusgult rutmönster. Sidtitel i guldtryck: Siemens & halske. Elektrische Beleuchtung und Kraft-Uebertragung. Nedtill å bakpärmen i blindtryck: Otto v. Holten. Berlin C.