Föremål

Visitkort från Förste Hovmarskalken och Fru Lilliehöök.

Nio visitkort från Förste Hovmarskalken C. M. Lilliehöök och Fru Lilliehöök. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917. Femte kortet daterat 1918. Sjätte kortet daterat 1919 samt sorgkant. Sjunde kortet daterat 1920. Åttonde kortet daterat 1924. Nionde kortet daterat 1928.

Datering 1914 – 1928

1914 - 1928

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.547._HWY