Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Fastighetsaktiebolaget Riddaren. Hyresgäst: Herr C. G. LIndström. Nr 24 A Gref Thuregatan. I stall för fem hästar m.m. Stockholm den 7 September 1903. 1.10.1903-1.10.1904 (1.10.1907).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.06._HWY