Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Envoye Herman Lagercrantz.

Femton visitkort från Envoye Herman Lagercrantz. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Brger jarlsgatan 16. Andra kortet daterat 1915, vikt i vänstra sidan. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Femte kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917. Nionde kortet daterat 1917, vikt i vänstra sidan. Tionde kortet daterat 1917, vikt i vänstra sidan.. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Trettonde kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i vänstra sidan. Fjortonde kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Femtonde kortet daterat 1919.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1919

1915 - 1919

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.509._HWY