Föremål

Allgemeiner sehr curieuser und immerwährender Hausz- und Reise-Calender, oder oeconomisch- und einem jeden nützliches Hausz- und Hand-Buch,... Heraus gegeben von Uranophilo... vermehret durch Tharsandern. Berlin 1733. Zu finden bey Ambrosius Hande.

kostar med bandet 2 D 18 öre kmt Stockholm d. 22 octobr. 1745 (fp. ins. bläck). fraktur, antikva pag: [8] 446 s. 1 v. x, träsnitt 1700 Pärm av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Rödstänkt snitt. Nr å f.p. ins: Blyerts: 8 p. 304 1 tr. v. bl. EW82/AO09 2009-03-13 10:47:13 2009-03-13 10:47:13 16427 IV.3.199:2 Urban VIII Maphaei SRE card. Barberini nvnc Vrbani PP. VIII poemata. Romæ, MDCXXXVII. Ex typographia reuerendæ cameræ apostolicæ ... Brigiottus, Andreas (förord) Rom 1637 ex typographia reuerende cameræ apostolicæ 4:o lat Kiöptes på auctionen i Stockholm d. 16 November 1743 för 16 öre kmtt CGB (fp. ins. bläck). antikva, kursiv pag: [20] 231 [1] s. x, kopparst. 1600 Engelskt band av sprängd kalv. Röd-blåstänkt snitt. Inklistrat graverat exlibris: Grevliga Bielkevapnet (fp ins.). Nr å f.p. ins: Bläck: 159 Nr å f.p. ins: Blyerts: 7 5,oooo - p. 110 Nr å förs.: Bläck: 49 Nr å förs.: Bly: (v) 23 2) Kiöptes på auctionen i Stockholm d. 16 November 1743 för 16 öre kmtt CGB (fp. ins. bläck). 1) In London il 10 di Aprili 1707 (förs. v. bläck). IV.3.199 EW79/AO09 2009-10-07 14:30:31 2009-10-07 14:30:32 16426 IV.3.199:1 Urban VIII Poesie toscane del card. Maffeo Barberino hoggi papa Vrbano ottavo. In Roma, nella stamperia della reuerenda camera apostolica. MDCXXXVII ... Brogiotti, Andrea (förrord). Rom 1637 nella stamperia della reueranda camera apostolica 4:o it d. 16 9ber 16/ (fp. ins. blyerts). Kiöptes på auctionen i Stockholm d. 16 November 1743 för 16 öre kmtt CGB (fp. ins. bläck). antikva, kursiv pag: [16] 106 [2] s. 1600 Engelskt band av sprängd kalv. Röd-blåstänkt snitt. tryck. 2:a förs. beskuret ovan. Inklistrat graverat exlibris: Grevliga Bielkevapnet (fp ins.). Nr å f.p. ins: Bläck: 159 Nr å f.p. ins: Blyerts: 7 5,oooo - p. 110 Nr å förs.: Bläck: 49 Nr å förs.: Bly: (v) 23 2) Kiöptes på auctionen i Stockholm d. 16 November 1743 för 16 öre kmtt CGB (fp. ins. bläck). 1) In London il 10 di Aprili 1707 (förs. v. bläck). IV.3.199 EW79/AO09 2009-10-07 14:18:54 2009-10-07 14:18:54 5149 PB fil.232 Urbely, Janus ...Probata probatio: seu methodvs italicam linguam pro cuiusque ungenio et industria intra III vel IV septimanas docendi... Francofvrti, impensis Ioannis Caroli Unckelii... MDCXIX. Unckel, Johann Karl Frankfurt 1619 12:o lat., ty. fraktur, antikva, kursiv pag: 34(2), 536 1600 Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Knytband av skinn. Tryck: F5-8 lösa. Nr å ryggetikett: guldtryck: 499 Nr å rygg: Bläck: 130 Nr å rygg: Rödkrita: 1906 Per Brahe 1655: p.133 I.91.499 EW74/MP03 2009-03-13 10:43:27 2009-03-13 10:43:27 14352 III.128.1750-1754 Urfé, Honoré d', 1567-1625 Baro, Balthasar, 1600-1650 L'Astrée de messire Honoré d'Vrfé ... ov par plusievrs histoires, et souz personnes de bergers, & d'autres, sont deduits les divers effets de l'honneste amitié. Premiere partie. Reveuë & corrigée en cette dernière édition. Et enrichie de figures en taille douce ... Imprimée à Roüen, & se vend à Paris, chez Anthoine de Sommaville, en la salle des Merciers, à l'Escu de France. MDCXXXXVII. Sommaville, Antoine de Rouen 1647 8:o fr. dessa 5 tomer tillkopa 15 d. kptt (förs., r., bläck) ; d. 15 april 1747 12 d. (förs., v., bläck) antikva, kursiv 5 vol. 1/vol. x Rabel, Daniel 1600 Band av sprängd kalv med guldtr. dekor, rygg. Inklistrat graverat exlibris: Grevliga Bielkevapnet av Jean Eric Rehn (förs., v.) Nr å f.p. ins: Blyerts: 11 p.280 Nr å förs.: Bly: 419, 631 BN: 197, sp.573 Del 5 med titel: La conclusion et derniere partie d'Astrée, où par plusieurs histories, & souz personnes de bergers, & d'autres, sont deduits les diuers effets de l'honneste amitié. Composée sur les vrais memoires de feu Mre. Honoré d'Urfé. Par le Sr. Baro." Understrykningar med rödkrita. Hänvisningar till Bibliotheque des romans tom.2: pag.42 (förs., r., bläck)

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1733 (1733 (tryckår))
Tillverkningsplats Berlin
Tillverkare Tharsander (Utgivare), Haude, Ambrosius (Förläggare), Uranophilo (Författare)
Föremålsnummer 108443_SKOBOK