Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Robert Dickson, f. d. Överståthållare.

Nio visitkort från f. d. Överståthållare, Robert Dickson. Första kortet är utan datum, adress (nedre högra hörnet) Birger Jarlsgatan 20, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i vänstra sidan. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Nionde kortet daterat 1920, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1920

1916 - 1920

Tidigare ägare Dickson, Robert
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.226._HWY