Föremål

Pomerania desponsata... Carolo XI svecorum... regi... dicto ab inclyta Pomeraniæ nobilitate... dedicata à Joh. Georgio Tremellio... anno, CAROLO RegI Desponsata (est) PoMeranIa In aVgVsto. Stetini, impressit Joh. Valentinus Rhetius...

Band av blå papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1663, 1600 (1663; 1600 (bandets tillverkning); 1663 (tryckår))
Tillverkningsplats Stettin
Tillverkare Rhete, Johann Valentin (Tryckare), Tremellius, Joannes Georgius (Författare), Bensheimer, Johann (Gravör)
Föremålsnummer 108270_SKOBOK