Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Le Comte et la Comtesse John de Limburg Stirum.

Ett visitkort från Le Comte John de Limburg Stirum och La Comtesse Catharina Maria Rolina de Limburg Stirum, f. van Sminia, daterat 1914, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914
Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.553._HWY